มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น WESTERN-WTU.com
: #การเรียนปริญญาออนไลน์มีข้อดี”อย่างไร” 1. #ความยืดหยุ่น สามารถเรียนได้ทุกที่ทุก…
Support Center
097 949 9161

Open everyday

มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น WESTERN-WTU.com

มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น วิทยาลัยการศึกษา ผ่านระบบเครือข่าย(CNE)
สมัครเรียนปริญญาตรีออนไลน์ เรียนปริญญาโทออนไลน์ เรียนปริญญาเอก

#การเรียนปริญญาออนไลน์มีข้อดี”อย่างไร” 1. #ความยืดหยุ่น สามารถเรียนได้ทุกที่ทุก…

#การเรียนปริญญาออนไลน์มีข้อดี”อย่างไร”

1. #ความยืดหยุ่น
สามารถเรียนได้ทุกที่ทุกเวลา ทำให้สามารถจัดการเวลาส่วนตัวและงานประจำได้ดีขึ้น
2. #ประหยัดค่าใช้จ่าย
ไม่ต้องเสียค่าเดินทางหรือค่าที่พัก สามารถเรียนจากบ้านได้
3. #หลากหลายหลักสูตร
มีหลักสูตรให้เลือกหลากหลายคณะและสาขาทำให้สามารถเลือกเรียนในสาขาที่สนใจได้อย่างอิสระ
4. #การเรียนที่เหมาะสมกับตนเอง
สามารถเรียนในรูปแบบที่ตรงกับวิธีการเรียนรู้ของตัวเอง เช่น เรียนแบบวีดีโอ การอ่าน หรือการทำแบบทดสอบ
5. #พัฒนาเทคโนโลยีและทักษะดิจิทัล
การเรียนออนไลน์ช่วยพัฒนาทักษะการใช้เทคโนโลยีและการทำงานผ่านแพลตฟอร์มดิจิทัล
6. #เข้าถึงผู้เชี่ยวชาญ
สามารถเข้าถึงผู้เชี่ยวชาญและอาจารย์ที่มาสอนในหลักสูตรออนไลน์ได้สะดวก
7. #เรียนร่วมกับคนหลากหลาย
สามารถแลกเปลี่ยนความรู้และวัฒนธรรมกับเพื่อนร่วมชั้นจากหลากหลายพื่นที่
8. #สิทธิในการเข้าถึงข้อมูลการเรียน สามารถเข้าถึงเนื้อหาการเรียนสามารถศึกษาได้ตลอดเวลา

การเรียนปริญญาออนไลน์จึงเป็นทางเลือกที่ดีสำหรับผู้ที่ต้องการความยืดหยุ่นและการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพในยุคดิจิทัลนี้

ดูเพิ่มเติม :
https://www.facebook.com/100075852713933/posts/477911111413975

เพจ Facebook :
รับสมัคร วิทยาลัยการศึกษาผ่านระบบเครือข่าย มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น

[vid_embed]

มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น
วิทยาลัยการศึกษา ผ่านระบบเครือข่าย(CNE)
เชื่อมต่อการเรียนรู้ “ทุกที่.. ทุกเวลา”

ไม่มีเวลาเรียนก็จบ ป.ตรี – ป.โท ได้
อยู่ที่ไหนก็เรียนได้ เพราะที่ ม.เวสเทิร์น
มีระบบเรียนออนไลน์ผ่านระบบเครือข่าย
เรียนปริญญาตรีออนไลน์
เรียนปริญญาโทออนไลน์
เรียนปริญญาเอก (หลักสูตรในที่ตั้ง)

ปริญญาตรี (หลักสูตรออนไลน์)

ทั้งหมด 5 หลักสูตร ทั้งหลักสูตรปริญญาตรี ได้แก่ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต,
หลักสูตรบัญชีบัณฑิต, หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต, หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต, หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต

ปริญญาโท (หลักสูตรออนไลน์)

ทั้งหมด 5 หลักสูตร หลักสูตรปริญญาโท ได้แก่ หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต, หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต, หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต, หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต, หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต

ปริญญาเอก (หลักสูตรในที่ตั้ง)

ทั้งหมด 7 หลักสูตร หลักสูตรปริญญาเอก ได้แก่ นิติศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต, บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต, ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการภาครัฐและเอกชน, ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา, ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์, ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์, ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน

  • บทความใหม่ ดูทั้งหมด
  • บทความน่าสนใจ ดูทั้งหมด

CHANGE LANGUAGE

มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น วิทยาลัยการศึกษา ผ่านระบบเครือข่าย(CNE) สมัครเรียนปริญญาตรีออนไลน์ เรียนปริญญาโทออนไลน์ เรียนปริญญาเอก