มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น WESTERN-WTU.com
: สมัครเรียนปริญญาเอก
Support Center
097 949 9161

Open everyday

มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น WESTERN-WTU.com

มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น วิทยาลัยการศึกษา ผ่านระบบเครือข่าย(CNE)
สมัครเรียนปริญญาตรีออนไลน์ เรียนปริญญาโทออนไลน์ เรียนปริญญาเอก

แบบฟอร์มสมัครเรียน ปริญญาเอก

มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น

ไม่มีเวลาเรียนก็จบ ป.ตรี - ป.โท ได้

อยู่ที่ไหนก็เรียนออนไลน์ได้ เพราะที่ ม.เวสเทิร์น มีระบบเรียนออนไลน์ผ่านระบบเครือข่าย

ขั้นตอนในการสมัครเรียน
1. กรอกข้อมูลเพื่อสมัคร
2. สแกนจ่ายค่าขึ้นทะเบียนมีสิทธิ์
3. ส่งไฟล์หรือรูปเอกสารและหลักฐานการสแกนจ่ายค่าขึ้นทะเบียน
4. รอเจ้าหน้าที่ ติดต่อกลับเพื่อแจ้งรหัส และขั้นตอนการเข้าเรียน

  • ข้อมูลผู้สมัคร

  • ข้อมูลการสมัคร

  • เอกสารประกอบการสมัคร

  • ชื่อ-สกุลเบอร์โทรคนที่ติดต่อได้เวลาฉุกเฉิน

  • สแกนจ่ายค่าสมัคร (คลิกที่นี่เพิ่มดู QR Code)
  •  
ข้าพเจ้าตกลงยินยอมให้มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น/เจ้าหน้าที่ตรวจสอบประวัติการศึกษาและ/หรือเอกสารทางการศึกษาเดิม

สแกนจ่ายค่าสมัคร

CHANGE LANGUAGE

มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น วิทยาลัยการศึกษา ผ่านระบบเครือข่าย(CNE) สมัครเรียนปริญญาตรีออนไลน์ เรียนปริญญาโทออนไลน์ เรียนปริญญาเอก