มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น WESTERN-WTU.com
: ค่าสมัครแรกเข้า 3,500 บาท สามารถแบ่งจ่ายต่อเดือน 1,300 บ/ด เรียนออนไลน์ สอบออน…
Support Center
097 949 9161

Open everyday

มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น WESTERN-WTU.com

มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น วิทยาลัยการศึกษา ผ่านระบบเครือข่าย(CNE)
สมัครเรียนปริญญาตรีออนไลน์ เรียนปริญญาโทออนไลน์ เรียนปริญญาเอก

ค่าสมัครแรกเข้า 3,500 บาท สามารถแบ่งจ่ายต่อเดือน 1,300 บ/ด เรียนออนไลน์ สอบออน…

ค่าสมัครแรกเข้า 3,500 บาท
สามารถแบ่งจ่ายต่อเดือน 1,300 บ/ด
เรียนออนไลน์ 👉 สอบออนไลน์

ปริญญาตรี
🚩หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (จำนวน 120-132 หน่วยกิต)
– สาขาการบัญชี
– สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
– สาขาการตลาด
– สาขาอุตสาหกรรมการบริการ
– สาขาการจัดการ

🚩หลักสูตรรัฐประศาสนศาสาตร์บัณฑิต (จำนวน 120 หน่วยกิต)
– สาขารัฐประศาสนศาสตร์ (การปกครองท้องถิ่น)

🚩หลักสูตรนิติศาสตร์บัณฑิต (จำนวน 132 หน่วยกิต)
– สาขาวิชานิติศาสตร์

🚩หลักสูตรสาธารณสุขศาสตร์บัณฑิต (จำนวน 139 หน่วยกิต)
– สาขาสาธารณสุขชุมชน

🚩หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (จำนวน 132 หน่วยกิต)
-สาขาวิศวกรรมสำรวจ

📍 ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : https://www.western-wtu.com/
.
━━━━━━━━
☎️ติดต่อสอบถาม/รับข้อมูลเพิ่มเติม👇🏻
🆔ลิ้งค์ไลน์ : https://lin.ee/uTSskMT

ดูเพิ่มเติม :
https://www.facebook.com/100075852713933/posts/477915734746846

เพจ Facebook :
รับสมัคร วิทยาลัยการศึกษาผ่านระบบเครือข่าย มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น

[vid_embed]

มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น
วิทยาลัยการศึกษา ผ่านระบบเครือข่าย(CNE)
เชื่อมต่อการเรียนรู้ “ทุกที่.. ทุกเวลา”

ไม่มีเวลาเรียนก็จบ ป.ตรี – ป.โท ได้
อยู่ที่ไหนก็เรียนได้ เพราะที่ ม.เวสเทิร์น
มีระบบเรียนออนไลน์ผ่านระบบเครือข่าย
เรียนปริญญาตรีออนไลน์
เรียนปริญญาโทออนไลน์
เรียนปริญญาเอก (หลักสูตรในที่ตั้ง)

ปริญญาตรี (หลักสูตรออนไลน์)

ทั้งหมด 5 หลักสูตร ทั้งหลักสูตรปริญญาตรี ได้แก่ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต,
หลักสูตรบัญชีบัณฑิต, หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต, หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต, หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต

ปริญญาโท (หลักสูตรออนไลน์)

ทั้งหมด 5 หลักสูตร หลักสูตรปริญญาโท ได้แก่ หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต, หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต, หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต, หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต, หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต

ปริญญาเอก (หลักสูตรในที่ตั้ง)

ทั้งหมด 7 หลักสูตร หลักสูตรปริญญาเอก ได้แก่ นิติศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต, บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต, ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการภาครัฐและเอกชน, ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา, ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์, ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์, ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน

  • บทความใหม่ ดูทั้งหมด
  • บทความน่าสนใจ ดูทั้งหมด

CHANGE LANGUAGE

มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น วิทยาลัยการศึกษา ผ่านระบบเครือข่าย(CNE) สมัครเรียนปริญญาตรีออนไลน์ เรียนปริญญาโทออนไลน์ เรียนปริญญาเอก