มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น WESTERN-WTU.com
: #มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น #เปิดรับสมัคร #นิสิตเข้าเรียนหลักสูตรออนไลน์ 100% ค่าสมัคร…
Support Center
097 949 9161

Open everyday

มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น WESTERN-WTU.com

มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น วิทยาลัยการศึกษา ผ่านระบบเครือข่าย(CNE)
สมัครเรียนปริญญาตรีออนไลน์ เรียนปริญญาโทออนไลน์ เรียนปริญญาเอก

#มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น #เปิดรับสมัคร #นิสิตเข้าเรียนหลักสูตรออนไลน์ 100% ค่าสมัคร…

#มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น #เปิดรับสมัคร #นิสิตเข้าเรียนหลักสูตรออนไลน์ 100% ค่าสมัครแรกเข้า 3,500 บาท
สามารถแบ่งจ่ายต่อเดือนเริ่มต้นที่
4,000 บ/ด หรือ👉จ่ายขั้นต่ำ 1,300 บ/ด
#เรียนออนไลน์ 👉 #สอบออนไลน์ ปริญญาตรี
🚩หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (จำนวน 120-132 หน่วยกิต)
#สาขาการบัญชี
#สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
#สาขาการตลาด
#สาขาอุตสาหกรรมการบริการ
#สาขาการจัดการ 🚩หลักสูตรรัฐประศาสนศาสาตร์บัณฑิต (จำนวน 120 หน่วยกิต)
#สาขารัฐประศาสนศาสตร์ (การปกครองท้องถิ่น) 🚩หลักสูตรนิติศาสตร์บัณฑิต (จำนวน 132 หน่วยกิต)
#สาขาวิชานิติศาสตร์ 🚩หลักสูตรสาธารณสุขศาสตร์บัณฑิต (จำนวน 139 หน่วยกิต)
#สาขาสาธารณสุขชุมชน 🚩หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (จำนวน 132 หน่วยกิต)
#สาขาวิศวกรรมสำรวจ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
┏━━━━━━━━━━━━━━┓
☎️ติดต่อสอบถาม/รับข้อมูลเพิ่มเติม👇🏻
📲Tel : 097-949-9161
🆔ID Line : @wtu.ac.th441
🆔ลิ้งค์ไลน์ : https://lin.ee/uTSskMT
เว็บไซต์: https://www.western-wtu.com/

ดูเพิ่มเติม :
https://www.facebook.com/100075852713933/posts/371735112031576

เพจ Facebook :
รับสมัคร วิทยาลัยการศึกษาผ่านระบบเครือข่าย มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น

มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น
วิทยาลัยการศึกษา ผ่านระบบเครือข่าย(CNE)
เชื่อมต่อการเรียนรู้ “ทุกที่.. ทุกเวลา”

ไม่มีเวลาเรียนก็จบ ป.ตรี – ป.โท ได้
อยู่ที่ไหนก็เรียนได้ เพราะที่ ม.เวสเทิร์น
มีระบบเรียนออนไลน์ผ่านระบบเครือข่าย
เรียนปริญญาตรีออนไลน์
เรียนปริญญาโทออนไลน์
เรียนปริญญาเอก (หลักสูตรในที่ตั้ง)

ปริญญาตรี (หลักสูตรออนไลน์)

ทั้งหมด 5 หลักสูตร ทั้งหลักสูตรปริญญาตรี ได้แก่ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต,
หลักสูตรบัญชีบัณฑิต, หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต, หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต, หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต

ปริญญาโท (หลักสูตรออนไลน์)

ทั้งหมด 5 หลักสูตร หลักสูตรปริญญาโท ได้แก่ หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต, หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต, หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต, หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต, หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต

ปริญญาเอก (หลักสูตรในที่ตั้ง)

ทั้งหมด 7 หลักสูตร หลักสูตรปริญญาเอก ได้แก่ นิติศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต, บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต, ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการภาครัฐและเอกชน, ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา, ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์, ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์, ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน

  • บทความใหม่ ดูทั้งหมด
  • บทความน่าสนใจ ดูทั้งหมด

CHANGE LANGUAGE

มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น วิทยาลัยการศึกษา ผ่านระบบเครือข่าย(CNE) สมัครเรียนปริญญาตรีออนไลน์ เรียนปริญญาโทออนไลน์ เรียนปริญญาเอก