มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น WESTERN-WTU.com
: มอบโอกาส เปิดรับนิสิตใหม่ยุค 𝙀-𝙡𝙚𝙖𝙧𝙣𝙞𝙣𝙜 ระดับปริญญาตรี ที่ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น …
Support Center
097 949 9161

Open everyday

มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น WESTERN-WTU.com

มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น วิทยาลัยการศึกษา ผ่านระบบเครือข่าย(CNE)
สมัครเรียนปริญญาตรีออนไลน์ เรียนปริญญาโทออนไลน์ เรียนปริญญาเอก

มอบโอกาส เปิดรับนิสิตใหม่ยุค 𝙀-𝙡𝙚𝙖𝙧𝙣𝙞𝙣𝙜 ระดับปริญญาตรี ที่ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น …

✨มอบโอกาส เปิดรับนิสิตใหม่ยุค 𝙀-𝙡𝙚𝙖𝙧𝙣𝙞𝙣𝙜 ระดับปริญญาตรี🎓
ที่ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น 🌙 เรียนทางไกล กับการเรียนรู่ที่ไร้ขีดจำกัด ‼️
**หลักสูตรเวสเทิร์นเรียนทางไกล**
.
✅ มีให้เลือกหลากหลายหลักสูตร โอกาสแห่งความสำเร็จ ปริญญาทางไกล‼
.
ㆍหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการจัดการทั่วไป
ㆍหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการตลาด
ㆍ·หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ㆍหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาอุตสาหกรรมบริการ
ㆍหลักสูตรบัญชีบัณฑิต สาขาการบัญชี
ㆍหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต สาขานิติศาสตร์
·ㆍหลักสูตรสาธารณสุขศาสตร์ สาขาสาธารณสุขชุมชน
ㆍหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมสำรวจ
.
✅ เข้าเรียนผ่านระบบ 𝗘-𝗟𝗘𝗔𝗥𝗡𝗜𝗡𝗚
✅ แบ่งจ่ายค่าเทอมเป็นรายเดือน
✅ ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
✅ สอบวัดผมเสาร์-อาทิตย์
.
กว่า 𝟵𝟱% ของนิสิตที่จบการศึกษาทำงานไปด้วย เรียนไปด้วย
━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━
.
⏳ เทียบโอนรายวิชา และประสบการทำงาน ได้ สามารถเรียนจบได้ภายใน 𝟭-𝟯 ปี เท่านั้น
.
.
━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━
📍 ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม

มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น WESTERN-WTU : หน้าหลัก


.
📍 สอบถามเพิ่มเติมผ่าน Line@ :https://lin.ee/Hu6lzB4
┏━━━━━━━━━━━━━━┓
☎️ติดต่อสอบถาม/รับข้อมูลเพิ่มเติม👇🏻
📲Tel : 097-949-9161
🆔ID Line : 0979499161
🆔ลิ้งค์ไลน์ : https://lin.ee/uTSskMT
📥Inbox : m.me/100492362474472
┗━━━━━━━━━━━━━━┛
#รับสมัครนักศึกษา #รับสมัครนักศึกษาใหม่ #เรียนปริญญาตรี
#ศูนย์รับสมัคร #มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น #หลักสูตรสำหรับคนทำงาน
#ผ่อนชำระค่าเทอมได้ #ทุนกู้ยืม #เรียนจริงจบจริง

ดูเพิ่มเติม :
https://www.facebook.com/100075852713933/posts/464238879447865

เพจ Facebook :
รับสมัคร วิทยาลัยการศึกษาผ่านระบบเครือข่าย มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น

[vid_embed]

มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น
วิทยาลัยการศึกษา ผ่านระบบเครือข่าย(CNE)
เชื่อมต่อการเรียนรู้ “ทุกที่.. ทุกเวลา”

ไม่มีเวลาเรียนก็จบ ป.ตรี – ป.โท ได้
อยู่ที่ไหนก็เรียนได้ เพราะที่ ม.เวสเทิร์น
มีระบบเรียนออนไลน์ผ่านระบบเครือข่าย
เรียนปริญญาตรีออนไลน์
เรียนปริญญาโทออนไลน์
เรียนปริญญาเอก (หลักสูตรในที่ตั้ง)

ปริญญาตรี (หลักสูตรออนไลน์)

ทั้งหมด 5 หลักสูตร ทั้งหลักสูตรปริญญาตรี ได้แก่ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต,
หลักสูตรบัญชีบัณฑิต, หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต, หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต, หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต

ปริญญาโท (หลักสูตรออนไลน์)

ทั้งหมด 5 หลักสูตร หลักสูตรปริญญาโท ได้แก่ หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต, หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต, หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต, หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต, หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต

ปริญญาเอก (หลักสูตรในที่ตั้ง)

ทั้งหมด 7 หลักสูตร หลักสูตรปริญญาเอก ได้แก่ นิติศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต, บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต, ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการภาครัฐและเอกชน, ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา, ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์, ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์, ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน

  • บทความใหม่ ดูทั้งหมด
  • บทความน่าสนใจ ดูทั้งหมด

CHANGE LANGUAGE

มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น วิทยาลัยการศึกษา ผ่านระบบเครือข่าย(CNE) สมัครเรียนปริญญาตรีออนไลน์ เรียนปริญญาโทออนไลน์ เรียนปริญญาเอก